Yrittäjän sairasloma ja sairauspäiväraha

Yrittäjän sairasloma ja sairauspäiväraha

Yrittäjien sairasloma ja sairauspäivärahan määrä voi aiheuttaa suurtakin huolta tulonmenetyksestä sekä taloudellisesta pärjäämisestä. Huoli pois, sillä myös yrittäjälle riittää tulon lähteitä sairastellessa. Vaihtoehtoina on sairauspäiväraha, osasairauspäiväraha sekä ikävimmässä tapauksessa työkyvyttömyyseläke. Yritystoiminnalle on mahdollista ottaa myös vakuutuksia, jotka korvaavat sairastumisesta aiheutuvaa tulonmenetystä. Tässä tekstissä kerromme eri tukimuodoista ja niiden edellytyksistä.

Yrittäjän sairauspäiväraha

Kelan sairauspäiväraha kuuluu myös yrittäjille. Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyydestä aiheutuvan ansiomenetyksen. Sairauspäivärahaa maksetaan saman sairauden perusteella enintään 300 arkipäivältä eli noin kahden vuoden ajan. Mikäli haluaa hakea sairaspäivärahaa kelalta, se tulisi hakea työkyvyttömyyden alkamisesta kahden kuukauden sisällä.

Sairauspäivärahaa haettaessa on tiedostettava, että siinäkin on omavastuuaika, jolta kela ei maksa korvauksia. YEL-vakuutetuilla yrittäjillä omavastuuaika on ensimmäinen sairastumispäivä. YEL-päivärahaa aletaan siis maksaa sairastumista seuraavana arkipäivänä. Arkipäiviksi lasketaan kaikki muut paitsi sunnuntait ja arkipyhät. Mikäli yrittäjällä ei ole YEL-vakuutusta, omavastuuaika on sairastumispäivä ja siitä seuraavat yhdeksän arkipäivää. Sairauspäivärahaa alkaa siis saamaan kymmenen arkipäivän jälkeen.

Omavastuuajalta yrittäjä voi kuitenkin saada YEL-päivärahaa, mikä työkyvyttömyyden pitkittyessä muuttuu yleiseen sairauspäivärahaan. Jos työkyvyttömyys alkaa samasta syystä uudelleen 30 päivän sisällä edellisen sairauspäivärahan maksamisesta, omavastuuaika on ainoastaan yhden arkipäivän pituinen. Huomioi että tämä toteutuu vaan, jos edellinen työkyvyttömyys jakso on kestänyt vähintään 10 arkipäivää.

Edellytyksen YEL-päivärahan saamiseen on sairaanhoidon ammattilaisen allekirjoittama todistus työkyvyttömyydestä. Varsinaisen sairauspäivärahan osalta edellytetään ensimmäisen työkyvyttömyyden 60 päivän ajalta yleensä vähintään lääkärin allekirjoittama A-todistus ja sen jälkeen laajempi B-todistus.
Voit lukea lisää sairaspäivärahan hakemisesta Kelan omilta sivustoilta.

Yrittäjän sairauspäivärahan määrä

Oma sairauspäiväraha määräytyy vuositulon mukaan. Vuosituloksi lasketaan 12 kalenterikuukauden jakso, joka edeltää päivärahaoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. Tarkastelujakson ja päivärahan alkamisajankohdan väliin jää siten yksi kuukausi, jonka aikana saatuja tuloja ei oteta huomioon.

Yrittäjän vuosituloksi lasketaan:

  • palkkatulot
  • erilaiset etuudet
  • vakuutuspalkka
  • YEL- ja MYEL-työtulo
  • tietyt ansionmenetyskorvaukset

Vuosituloja ei tarvitse erikseen ilmoittaa, sillä Kela löytää tarvitsemansa tiedot tulorekisteristä ja vakuutuslaitoksista. Mikäli tarkastelujakson ajalta ei ole tuloja tai ne ovat hyvin vähäiset, päiväraha maksetaan vähimmäismäärän mukaan.

Omavastuuajalta (YEL-päiväraha) huomioidaan vain YEL-työtulo. YEL-päivärahassa ei ole säännöstä vähimmäispäivärahan maksamisesta. Mikäli työtulot ovat liian pienet, voi YEL-päiväraha olla pienempi kuin vähimmäispäiväraha.

Oman päivärahan määrän pystyy kätevästi laskemaan Kelan sivustoilta löytyvästä laskurista.

yrittäjän sairasloma

Yrittäjän osasairauspäiväraha

Osa-aikainen työhön paluu on vapaaehtoinen järjestely yrittäjälle silloin, kun et ole vielä täysin työkuntoinen, mutta olisit valmis tekemään töitä kevyesti. Sen ei kuitenkaan tulisi vaarantaa terveyttäsi. Osasairauspäiväraha tukee työkyvyttömän yrittäjän työssä pysymistä ja töihin paluuta.

Osasairauspäiväraha on tarkoitettu ennen kaikkea 16–67-vuotiaille täyspäiväsille yrittäjille sekä työntekijöille. Jos osa-aikainen töihin paluu tapahtuu heti sairauspäivärahan jälkeen, ei osasairauspäivärahassa ole omavastuuta.

Edellytyksenä osasairauspäivärahan saamiseen on, että työterveyslääkäri arvioi terveydentilan ja takaa sen, että töihin palaaminen osittain on yrittäjälle turvallista. Työmäärän pitää myös vähentyä 40–60 % työkyvyttömyyden edeltävästä ajasta.

Osasairauspäiväraha on suuruudeltaan puolet sairauspäivärahan määrästä ja sitä maksetaan enintään 120 arkipäivää kahden vuoden aikana.

Mitä sitten, kun sairauspäiväraha päättyy?

Jos palaat töihin sairauspäivärahan päättymisen jälkeen, mutta sama sairaus aiheuttaa edelleen työkyvyttömyyttä yli 30 päivän yhtäjaksoisen työskentelyn jälkeen, Kela voi maksaa yrittäjän sairauspäivärahaa vielä 50 päivältä, vaikka sairauspäiväraha olisikin täyttynyt. Tämän jälkeen Kela maksaa päivärahaa saman sairauden perusteella vasta, kun edellisestä työkyvyttömyysjaksosta on kulunut vuosi.

Mikäli työkyvyttömyyden syynä on uusi sairaus, Kela voi maksaa päivärahaa, vaikka päivärahan enimmäisaika olisi aiemman sairauden vuoksi täyttynyt.

Jos sairaus pitkittyy etkä ole työkykyinen sairauspäivärahan päättymisen jälkeen, sinulla voi olla oikeus yrittäjän työkyvyttömyyseläkkeeseen. Täysi työkyvyttömyyseläke jatkuu vanhuuseläkeikään saakka, jolloin se muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi. Vanhuuseläke on samansuuruinen kuin työkyvyttömyyseläke, paitsi jos olet työskennellyt työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla ja ansainnut näin lisää eläkettä.

Voit harjoittaa työkyvyttömyyseläkkeellä myös yritystoimintaa. Jos yrittäjän työtulosi jää alle YEL minimirajan 8575,45 euroa vuodessa (vuonna 2023), sinun ei ole pakko ottaa yrittäjän eläkevakuutusta. Jos työskentelet enemmän ja tulet vakuuttamisvelvolliseksi, pätevät eläkepäätöksessäsi ilmoitetut ansiorajat.