Yrityksen ostaminen

mitä huomioida yrityksen ostamisessa

Yrityksen ostaminen voi olla usein houkuttelevampi vaihtoehto kuin täysin uuden yrityksen perustaminen. Yritystoiminta on mahdollista käynnistää heti, sillä asiakkaat ja liikevaihto ovat jo olemassa. Lähivuosina monet yrittäjät ovat jäämässä eläkkeelle, joten kymmenet tuhannet suomalaiset yritykset tulevat tarvitsemaan jatkajaa. Pahimmassa tapauksessa moni elinkelpoinen ja kannattava yritys joutuu lopettamaan toimintansa, koska liiketoiminnan jatkaja puuttuu.

Miksi yrityksen ostaminen kannattaa?

Valmiin yrityksen ostaminen tarjoaa tulevalle yrittäjälle valmiin liikeidean, asiakaskunnan ja yrityksen maineen. Olemassa olevan yrityksen ostaminen on myöskin riskittömämpää kuin uuden perustaminen. Yrittäjän fokus on saman tien yrityksen kehittämisessä, eikä resursseja kulu niin paljon tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen tai asiakashankintaan. Myös brändiarvolla on merkitystä, sillä brändin kasvattaminen on pitkäjänteistä ja kallista työtä.

Suomesta löytyy paljon hyviä liiketoimintoja, jotka tarjoavat vahvan ponnahdusalustan uudelle innokkaalle yrittäjälle. Valmiin yritystoiminnan avulla pääsee nopeammin liikkeelle ja voi saada kassavirtaa jo ensimmäisestä päivästä lähtien.

Tärkeimmät hyödyt yrityksen ostamisessa vs. uuden yrityksen perustamisessa:

 • Valmis liikeidea
 • Valmis asiakaskunta
 • Yrityksen maine ja brändi
 • Resurssien kohdennus liiketoiminnan kehittämiseen
 • Myyjän tuki aloitusvaiheessa
 • Valmis sidosryhmäverkosto, kuten tavarantoimittajat, jälleenmyyjät ja vaikuttajat
 • Valmis kilpailuasetelma suhteessa muihin toimijoihin

Yrityksen oston rahoittaminen

Yrityksen ostosumma on usein investointi, joka on verrattavissa uuden yrityksen perustamisesta ja kasvattamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Liiketoiminnan ostoa varten ei välttämättä tarvitse kellua rahassa, mutta tärkeää on ostaa ennen kaikkea kannattava ja potentiaalinen yritys. Sellaiseen löytyy useimmiten myös rahoitus.

Aloittavat yrittäjät joutuvat usein elämään alkuvaiheessa omilla säästöillä tai starttirahalla, koska työtä ei voida laskuttaa ennen kuin se on tehty. Yleensä uudet yritykset kamppailevatkin juuri sen kanssa, että investointeja ja asiakashankintaa pitäisi tehdä, vaikka tuloja ei vielä ole. Liiketoimintasuunnitelman avulla rahoittajille, kuten pankeille, voidaan perustella rahoitustarvetta, mutta harvemmin tulevasta liikevaihdosta on vielä konkreettisia näyttöjä. Yritystä ostaessa taasen näyttöjä liikevaihdon kehittymisestä ja kannattavuudesta on, joten rahoitustakin on helpompi saada.

Yrityksen osto rahoitetaan tyypillisesti:

 • Ostajan omilla rahoilla
 • Mahdollisilla muilla osakkailla
 • Lähipiirin rahoituksella (lainoitus/sijoitus)
 • Lainoilla pankeilta
 • Finnveran avustuksella
 • Myyjän avustuksella (esim. maksuaikajärjestelyt)
yrityksen ostaminen ja rahoitus

Mitä pitää ottaa huomioon yritystä ostaessa?

Yritystä ostaessa on hyvä pysähtyä miettimään, kuinka hyvin tuntee alan ja onko itsestä alan yrittäjäksi. On mietittävä, sopiiko yritys itselle, täyttyykö tavoitteet ja onko itsellään realistisesti riittävää osaamista yrityksen pyörittämiseen. Osaamista voi aina kehittää erilaisilla koulutuksilla ja kursseilla. Kannatta myös tiedustella lähipiiriä ja kuulostella kokemuksia. Kokeneimmat yrittäjät osaavat usein kertoa myös alakohtaiset haittapuolet, jotka voi mahdollisesti omalla kohdalla ennaltaehkäistä.

Käytä tarvittaessa apunasi yrityskaupan asiantuntijaa

Jos yrityksen lukujen tulkinta ja kannattavuuden arvioiminen tuntuu hankalalta, voit aina ottaa yhteyttä asiantuntijoihin ennen ostopäätöksen tekemistä.

Ostettavan yrityksen luvuista pitää osata arvioida ainakin seuraavia asioita:

 • Liikevaihdon kehittyminen
 • Kustannusten kehittyminen
 • Kannattavuuden kehittyminen (liikevoitto)
 • Maksuvalmius
 • Vakavaraisuus ja velkaantuneisuus
 • Kehittämispanostukset viime vuosilta
 • Millaisia investointeja on lähivuosina tehtävä

Eri vaihtoehdot yrityksen ostamiselle

Yrityskauppa on prosessi, johon liittyy myyjän omistusaikana tehtyjä toimenpiteitä, varsinaisen
yrityskaupan toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä ja ostajan yrityskaupan jälkeen suorittamia toimenpiteitä. Yrityskaupan valmisteluun, itse kauppaan ja kaupan jälkeiseen yrityksen tai liiketoiminnan haltuun ottamiseen sisältyy hyvinkin monenlaisia sopimuksia.

Liiketoiminnan ostaminen

Valmiin yrityksen ostaminen voidaan toteuttaa myös liiketoimintakaupalla, jolloin yhtiö myy yrityksen liiketoiminnan tai osan siitä. Liiketoimintakaupassa ostaja saa tyypillisesti haltuunsa kaiken, mitä vaaditaan liiketoiminnan jatkamiseen, kuten liiketilat, tuotteet, koneet, sekä jakelu- ja hankintakanavat. Liiketoimintakauppa on siis yksinkertaisesti yrityksen liiketoiminnan ostamista.

Kauppasopimukseen kirjataan kaikki kaupan yhteydessä siirtyvä varallisuus sekä vastuut. Tällöin itse yritys ei siirry, joten yrityksen vanha nimi ja Y-tunnus eivät säily. Liiketoimintakaupassa yhtiön omistus ei siirry, jolloin eivät siirry myöskään yrityksen velvollisuudet.

Yrityksen liiketoiminnan ostaminen tarkoittaa, että ainoastaan ne asiat, jotka ovat listattuna sopimukseen, siirtyvät uudelle omistajalle. Näin ollen ikäviltä yllätyksiltä voidaan välttyä ja kaupat voidaan tehdä rauhallisin mielin. Liiketoimintakaupan yksityiskohdista voidaan aina neuvotella, esimerkiksi jos ostaja haluaa siirtää liiketilat tai varaston toiseen sijaintiin, voidaan nykyiset vuokrasopimukset jättää kaupasta. Liiketoimintakaupassa myyjänä on yhtiö.

Osakekauppa ja yrityksen osakkuuden ostaminen

Osakekaupassa yhtiö ja sen omistus siirtyy kokonaan ostajalle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ostaja ostaa kaikki yrityksen osakkeet tai vähintään osake-enemmistön. Henkilöyhtiön kohdalla myydään yhtiömiesosuus.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan tapauksessa liiketoimintakauppa on ainoa mahdollisuus.
Kun kauppa on tehty, yritys yleensä jatkaa toimintaansa samalla nimellä ja samalla Y-tunnuksella. Koska osakekauppa tarkoittaa useimmiten koko yhtiön omistuksen hankintaa, siirtyy myös kaikki sitä koskevat velvoitteet. Näin ollen kauppa on hyvä suunnitella huolellisesti.

Osakkuuden ostaminen on myös mahdollinen vaihtoehto yrittäjyydestä haaveilevalle. Silloin vastuu jaetaan muiden osakkaiden kanssa ja osuuden ostaminen on edullisempaa, kuin koko yrityksen ostaminen. Vastuun jakaminen voi helpottaa yrittäjyyteen siirtymistä ja ostaja voi joissain tilanteissa keskittyä myös muihin projekteihin tai tulonlähteisiin. Osakkuuden voi ostaa osakekaupalla tai osakassopimuksella.

Franchise-oikeuden ostaminen

Franchise-sopimuksella yrittäjä ostaa käyttöoikeuden tavaramerkkiin ja yrityksen toimintatapoihin franchising-ketjulta. Ostaja saa tällöin toimivan liikeidean, tuotteet ja tavaramerkin joiden avulla liiketoiminnan aloittaminen on helpompaa, kuin täysin uuden yrityksen perustaminen.

Lopuksi jäitä hattuun

Jos laskelmasi osoittavat, ettei ostaminen kannata, usko niitä äläkä myyjän vakuutteluja. Toisaalta, jos laskelmasi osoittavat, että osto kannattaa, uskalla tehdä päätös rohkeasti. Tärkeintä on kuitenkin tehdä arviointi ja laskelmat aina huolella, vaikka myyjällä olisi kuinka kiire. Vaadi aina kaikki tarpeellinen liiketoimintaan liittyvä tieto ennen ostoprosessin etenemistä.