Etätyö: opas työnantajalle

mitä huomioida työntekijän etätyössä

Etätyö on nostanut suosiotaan viime vuosin ja moni yritys pohtiikin, miten hybridityö tai etätyö vaikuttavat yrityksen arkeen. Kun työpaikalla tehtävästä työstä siirrytään etätyöhön, kyse on usein työsopimuksen muuttamisesta ja siitä on tehtävä kirjallinen sopimus ennen etätyöskentelyn aloittamista. Etätyöstä sopiminen on vapaaehtoista työsuhteen molemmille osapuolille.

Etätyösopimuksessa on määriteltävä työsopimuksen pelisäännöt: onko esimerkiksi kyseessä jatkuva etätyö ja miten työajan toteutumista seurataan. Työnantajan on myöskin huomioitava työntekijän tauotus. Etätyö on uuden työaikalain mukaisesti työaikaa ja työnantajalla on velvollisuus varmistaa työajanseuranta sekä myös muut työaikalain mukaiset velvoitteet.

Etätyön pelisääntöihin kannattaa sisällyttää ainakin seuraavat asiat:

  • Työskentelyn sijainti sekä onko työntekijä oikeutettu työskentelemään esimerkiksi ulkomailla
  • Viestinnän muodot: miten ja millä välinein yhteydenpito hoidetaan
  • Etätyön soveltamisen kesto: onko etätyö jatkuvaa vai määräaikaista
  • Kuinka käynnit työpaikalla sovitaan
  • Vakuutuskäytännöt: mitä työnantajan vakuutus korvaa etätyötilanteessa ja tarvitaanko lisävakuutuksia
  • Matkustuskorvauskäytännöt: mistä työmatka alkaa ja mikä on työmatka etätyötilanteessa kun
    työpaikka saattaakin olla koti
  • Työn tekemiseen käytettävä aika sekä kellonajat, jolloin on oltava tavoitettavissa
  • Onko työntekijällä sopivat välineet työskentelyyn? Jos ei niin tarjoaako työpaikka

Lue lisää työaikalaista:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190872

etätyön hyödyt

Etätyön hyödyt

Etätöitä tekemällä säästöjä tekee sekä itse työntekijä että työnantaja. Kyseessä ei ole pelkästään rahallinen hyöty vaan myös ajallinen. Myöskin turhalta vaivalta tulee usein vältyttyä. Työntekijä välttää mm. mahdolliset bensakulut tai julkisten kulkuvälineiden maksut. Jopa vaatteista on jossain määrin mahdollista säästää etätyön onnistuessa vähemmän formaalissakin asussa.

Työpaikalle matkustaminen saattaa viedä useita tunteja päivästä. Tämän ajan voi käyttää itse töiden tekemiseen sekä oman arjen sujuvoittamiseen. Etätyömahdollisuuden kautta työntekijän työpanos muuttuu tehokkaammaksi, kun on mahdollisuus ajoittaa työtehtäviä omaan rytmiin sopivaksi.

Työnantaja säästää helposti esimerkiksi mahdollisissa kahvi- ja lounaskuluissa. Etätyössä mahdolliset pitkittyneet kahvitauot kollegoiden kanssa jäävät pois työajalta ja työpäivistä tuleekin tehokkaampia kuin mitä ne olisivat konttorilla. Toki, kanssakäyminen kollegoiden kanssa on aina tärkeää, joten yhteiset kahvihetket vois etätyössä sopia vaikka etäyhteyksien välityksellä.

Etätyössä työnantajan ja työntekijän välille syntyy aivan uudenlainen luottamussuhde

Jos työnantaja luottaa työntekijään ja uskoo että työn tulos ratkaisee läsnäolon sijaan, hyödyttää etätyöskentely sekä työnantajaa että työntekijää.

Tilitoimiston näkemys etätyöhön

Mielestämme etätyömahdollisuus on todella hieno asia. Itse olemme tottuneet käyttämään työmatkaan useita tunteja päivässä, joten meille etätyön tekeminen on erittäin mieleistä. Työnantajana näemme, että etätyö auttaa myös työnantajaa keskittymään olennaisempiin asioihin, kun tiedostaa, että työntekijän työskentely on kotona usein tehokkaampaa. Työsuhde vaatii suuren luottamuksen työnantajan ja työntekijän välille, jotta työ tulee oikeasti tehtyä ja työnlaatu on yhtä hyvää, ellei jopa parempaa, kotona työskennellessä. Luottamus työnantajan puolelta usein lisää myös työskentelymotivaatiota.

Etätyössä on valitettavasti myös tilanteita, jolloin työntekijä laiminlyö työtehtäviään. Tätä on usein vaikea todistaa, koska työskentely tapahtuu valvomatta. Päivät saattavatkin helposti koostua kodin askareista työnteon sijaan. Jos työnantajaa mietityttää etätyöskentelyn tehokkuus, kannattaa työntekijän kanssa käydä ajoittain läpi, mitä hän on saanut aikaan sekä asettaa työn tulokselle yhteiset mittarit.

Väärinkäytöstilanteissa yrityksen toiminta saattaa kärsiä pahasti, jos työt eivät tule tehtyä. Yritys voi kärsiä työn laadusta sekä maksaa työntekijän palkkiota turhaan. Toisena haittapuolena voi olla myös liiallinen työnteko. Kun työ on kiinnostavaa eikä ole selkeää työaikaa, saattaa työskentelyyn käyttää liian monta tuntia päivästä, joka taas on pois omasta ajasta. Tilanne voi ylikuormittaa työntekijää ja vaarana on esimerkiksi huonosta työergonomiasta kärsiminen sekä omista harrastuksista ja sosiaalisista suhteista tinkiminen.

Jokainen kaipaa lepoa ja palautumista, niin mielenkiintoista kuin työ onkin. Siksi on erityisen tärkeää tauottaa työpäivät ja käydä välillä haukkaamassa happea. Kun pitää sopivia taukoja työskentely pysyy tehokkaana eikä työpäivä tunnu päivän raskaimmalta askareelta.

Tarvitsetko tukea uuteen tilanteeseen? Ota yhteyttä niin kerromme, miten etätyö vaikuttaa yrityksen talouslukuihin.