Miten pitää yritys maksukykyisenä?

Yrityksen maksukyky ja maksuhäiriömerkintä

Suurin syy maksuvaikeuksiin on yleensä se, että yrityksessä ei ole seurattu, mistä rahaa tulee ja mihin sitä menee. Kustannuspaikka- ts. laskentakohdekohtainen kannattavuuslaskelma ja seuranta voisivat paljastaa ongelmakohdat hyvissä ajoin ennen kuin yritys ehtii joutua hankaluuksiin.

Maksuvaikeuden aikaan yritysten yleisin ratkaisu on olla tekemättä mitään. Tekemättömyyden seurauksena kuitenkin maksuvaikeudet helposti pahenevat ja yrityksestä tulee lopulta maksukyvytön.

Miten ennaltaehkäistä yrityksen rahahuolet?

Parhaiten varaudut seuraamalla yrityksesi eri tuotteiden, osastojen ja toimintojen kannattavuutta kustannuspaikkakohtaisesti, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset tuotteet, projektit tai palvelut. Kaikki lähtee yrityksen liiketoimintasuunnitelmasta ja sen pohjalta luodusta budjetista, joka tehdään liiketoiminta-alueittain.

Budjetoinnin jälkeen jokaiselle kustannuspaikalle tehdään oma toiminnallinen suunnitelma, joka pitää sisällä kustannuspaikan tehtävät budjetin tavoittamiseksi. Sen jälkeen budjettia on seurattava säännöllisesti.

Mikäli tavoitteessa ei pysytä, täytyy tehdä korjaavia toimenpiteitä. Sähköisen ja ajantasaisen kirjanpidon ja seurannan ansiosta tarvittavat muutokset voivat olla pieniäkin eikä siten vaikuta suurella mittakaavalla budjetointiin. Korjaavia toimenpiteitä kannattaa näin ollen tehdä viikoittain, ei vuosittain.

Yrityksen maksuhäiriömerkinnät

Yritykselle syntyy maksuhäiriömerkintä, mikäli se ei maksa maksujaan muistutuksista ja kehotuksista huolimatta. Merkintä vaikeuttaa huomattavasi yrityksen toimintaa näkyen mm. luottorekisterissä useimmiten kahdesta kolmeen vuoteen. Kahden vuoden maksuhäiriömerkintä voi syntyä esimerkiksi maksamattomasta luottokorttivelasta. Kolmen vuoden maksuhäiriömerkintä voi syntyä esimerkiksi tuomioistuimen tai ulosottoviranomaisen toteamista maksuhäiriöistä, veroviranomaisen julkistamasta verosaatavasta tai trattaprotesteista.

Maksuhäiriömerkinnän tarkoituksena on varoittaa muita yrityksesi maksuhäiriöistä, jolloin ne voivat arvioida riskin suuruuden esimerkiksi laskulla myytäessä. Merkintä käytännössä estää yritystä saamasta uutta luottoa ja velkaantumasta vielä enemmän.

Yrityksen maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa toimintaa

Miten maksuhäiriömerkintä poistuu?

Maksuhäiriömerkinnän voi saada pois luottorekisteristä maksamalla velkojaan pois. Kun olet maksanut velan, voit pyytää velkojaa ilmoittamaan maksu luottotietorekisteriin tai lähetä siitä itse maksukuitti rekisterin ylläpitäjälle Dun & Bradstreet Finland Oy:lle. Maksuhäiriömerkintä poistuu luottotietorekisteristä 30 päivän kuluttua siitä, kun tieto maksusta on rekisteröity.

Maksukuitissa tulee olla seuraavat tiedot:

  • velkojan ja velallisen nimet
  • maksuhäiriön asianumero, diaarinumero tai maksuhäiriön rekisteröintipäivä
  • maksusuorituksen päivämäärä
  • velkojalle maksettu summa

Luottorekisterissä näkyy myös yrityssaneeraus, liiketoimintakielto ja konkurssi. Konkurssi näkyy luottorekisterissä viisi vuotta. Yrityssaneerauksen ja liiketoimintakiellon näkyminen on kuitenkin usein tapauskohtaista.

Mitä tehdä, kun maksuvaikeudet ovat jo ilmenneet?

Maksuvaikeuksien ilmetessä yrityksessä kannattaa suorittaa viipymättä liiketoiminnan omatoiminen saneeraaminen, eli kulujen karsiminen ja suhteuttaminen tulorahoitukseen. Saneerauksen voi toteuttaa esimerkiksi työntekijöiden irtisanomisilla ja lomautuksilla tai karsimalla muita kuukausittaisia menoja. Työehtosopimusjärjestelmän kriisilauseke mahdollistaa myös työehtojen määräaikaisen heikentämisen, jos työnantaja on kohdannut maksuvaikeuksia.

Yrityssaneeraus

Yrityssaneeraus eli velkasaneeraus on keino konkurssin välttämiseksi. Velkasaneeraus on menettely, jonka avulla jatkamiskelpoinen yritys elvyttää taloutensa ja jatkaa toimintaansa. Menettelyn aikana luodaan saneerausohjelma, joka kestää tyypillisesti useita vuosia ja auttaa yritystä järjestelemään velkansa vastaamaan yrityksen maksukykyä. Yrityssaneeraus voi olla myös vapaamuotoisempi menettely. joka ei ole yritykselle niin jäykkä ja kallis kuin lakisääteinen saneerausmenettely. Vapaaehtoisessa saneerausmenettelyssä myös yrityksen maine on turvatumpi.