Tilinpäätöksen aika? Tietoa ja vinkkejä miten toimia

Mihin sinun tulee kiinnittää huomioita tilikauden aikaan?

Yrityksen pääoma sekä sen riittävyys ovat tärkeintä, Oma pääoma kertoo yrityksesi varallisuusasemasta. Jos oma pääoma on positiivinen, yritykselläsi on enemmän varallisuutta ja kertyneitä voittovaroja, kun velkaa. Jos taas oma pääoma on negatiivinen, yrityksesi velat ovat suurempia kuin varallisuus. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että yrityksen toiminta on tappiollista tai aiemmin tehty tulos on jaettu omistajille osinkoina. Negatiivista omaa pääomaa tulisi välttää. Omaa pääomaa voidaan korjata esimerkiksi tekemällä yritykseen sijoituksia tai antamalla pääomalainaa. Molemmissa tilanteissa rahan tulee liikkua ennen tilikauden vaihtumista. Tämän vuoksi tarkastelu tulee tehdä tilikauden aikana.

Joskus tilanne voi olla sellainen, että yrityksesi tekee mielestäsi liian hyvää tulosta. Tilikauden aikana tukisi miettiä keinoja yrityksen kulujen kasvattamiseksi. Tarkasteluun kannattaa ottaa yrittäjän nostama palkka. Yrittäjän palkkaa ei ole mitenkään säädelty, vaan sinä yrittäjän voit päättää siitä ihan itse. Yrittäjän palkan avulla saadaan helposti lisää kuluja, mutta tietenkin yrittäjä itse maksaa ansiotuloveroja enemmän. Kohtuuttoman palkan nostaminen ei ole kokonaisverotuksellisesti järkevää, joten kohtuus tässäkin täytyy huomioida.

Useasti, kun yritys tekee hyvää tulosta halutaan palkita työntekijöitä. Maksamalla bonuksia tai yrityksen tulokseen perustuvia palkkiota, yrityksen palkkakulut kasvavat ja sen myötä verotettava tulos pienenee. Tällaisista bonuksista tulee päättää ennen tilikauden päättymistä, mutta maksut työntekijöille voidaan hoitaa myöhemminkin. On muitakin tuloksen optimointikeinoja olemassa ja niistä kannattaa keskustella oman asiantuntijan kanssa, ennen tilikauden päättymistä.

“Yrityksen pääoma sekä sen riittävyys ovat tärkeintä.“

Mihin tilipäätöstä käytetään?

Tilinpäätös on julkinen dokumentti, jonka kuka vaan voi tilata erinäisistä palveluista. yrityksen sidosryhmät tarkastelevat tilinpäätöstietoja omasta intressistään. Alasta riippuen niin asiakkaat kuin kilpailijat ovat kiinnostuneita siitä, miten yritykselläsi menee. Asiakkaat saattavat edellyttää tiettyä vakavaraisuustasoa tai vaikka liikevaihtoa. Tavarantoimittajalle tilinpäätös antaa informaatiota yrityksen maksuvalmius- ja kannattavuustasosta. Näillä voi olla merkitystä esimerkiksi myönnettäviin maksuehtoihin. Yrityksen kilpailijat tutkivat liikevaihto- ja kannattavuustietoja sekä niiden kehitystä ja vertaavat näitä tietoja oman yrityksensä lukuihin.

Yrityksen rahoittaja on kiinnostunut tilinpäätöstiedoista rahoitusta myöntäessä, mutta myös velkasuhteen aikana. Yrityksen taloustilanne määrittää muun muassa rahoituksen hinnan eli takaisinmaksuehdot, vaadittavat vakuudet sekä korot. Monesti rahoittaja määrittelee annetulle lainalle ehtoja, joita seurataan tilinpäätöstietojen perusteella. Seurattavia asioita ovat yleisimmin yrityksen kannattavuustaso ja omavaraisuusaste. Mikäli asetetut ehdot eli kovenantit eivät täyty, rahoituksen hinta tai takaisinmaksu saattavat muuttua.

Kiinnostavat asiat tilinpäätöksestä

Edellä mainitut asiat vaikuttavat yritykseen ja sen toimintaan. On myöskin asioita jotka vaikuttavat suoraan yrityksen henkilökohtaiseen talouteen. Nämä ovat osakaslainat ja yrityksestä nostettavien osinkojen määrä. Osakaslaine tarkoittaa yrittäjän nostamaa rahaa yrityksestään, joka ei ole palkkaa tai osinkoa. Osakaslaina on nimensä mukaisesti laina, joka sinun tulee yrittäjänä maksaa takaisin yrityksellesi. Ikävä puoli osakaslainoissa on niiden verotuksellinen kohtelu. Jos osakaslaina on takaisinmaksamatta vuoden viimeisenä päivänä, se verotetaan yrittäjän pääomatulona. Päääomatuloveron välttämiseksi osakaslaina kannattaa hoitaa pois hyvissä ajoin. Takaisinmaksu tapahtuu rahana tai lainan määrän laskemisella yrittäjän palkaksi

Yrittäjiä eniten kiinnosta asia tilinpäätöksissä on osinkojen määrä. Tilinpäätöksen valmistuttua 1-4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, hallituksen tulee hyväksyä tilinpäätös, Tämän jälkeen tilinpäätös tilintarkasteaan ja se menee vahvistettavaksi yhtiökokoukselle. Yhtiökokouksessa päätetään sitten osinkojen lopullinen määrä, Näiden jälkeen yrittäjä voi nostaa osingot omalle tililleen.

Ohjeet tilinpäätöksen tekoon

Jos tilikauden päätökseen on vielä useampi kuukausi aikaa, ei sinun tarvitse tehdä vielä juuri mitään erikoista tilinpäätökseen liittyvää. Suurin osa tilinpäätökseen tarvittavista aineisoista on jo valmiina sähköisissä järjestelmissä. Me tilitoimistossa käymme läpi tätä aineistoa ja valmistaudumme samalla tilinpäätöksen tekoon. Sinä voit keskittyä muihin töihin, erityisesti jos vuoden loppu on sinulle sesonkiaikaa.

Viimeistään noin kuukausi ennen tilikauden loppua pidämme sinun kanssa suunnittelupalaverin tilinpäätökseen liittyen. Palaveri ei juurikaan eroa rutiiinipalavereista joita pidämme pitkin vuotta. Palaverissa käydään läpi aikataulua ja aineistoa joka yrittäjän tulee vielä toimittaa tilinpäätöstä varten. Palaverissa käydään läpi aikataulua ja aineistoa joita sinun tulee toimittaa tilinpäätöstä varten.

Aineistot voivat olla seuraavanlaisia

  • pankkitilien ja velkojen saldovahvistukset
  • taseen ulkopuoliset vastuut, esimerkiksi takaukset
  • Hallituksen Kokousasiakirjat
  • Inventaarilistat

Ennalta suunnittelemalla aineistot saadaan toimitettua ja tilinpäätös valmiiksi ajoissa. Kun tilinpäätös sujuu mutkitta, on veroilmoituksenkin teko sujuvampaa ja ilmoitus saadaan ajallaan valmiiksi.

Ohjeet tilinpäätöksen tekoon

Jos tilikauden päätökseen on vielä useampi kuukausi aikaa, ei sinun tarvitse tehdä vielä juuri mitään erikoista tilinpäätökseen liittyvää. Suurin osa tilinpäätökseen tarvittavista aineisoista on jo valmiina sähköisissä järjestelmissä. Me tilitoimistossa käymme läpi tätä aineistoa ja valmistaudumme samalla tilinpäätöksen tekoon. Sinä voit keskittyä muihin töihin, erityisesti jos vuoden loppu on sinulle sesonkiaikaa.

Viimeistään noin kuukausi ennen tilikauden loppua pidämme sinun kanssa suunnittelupalaverin tilinpäätökseen liittyen. Palaveri ei juurikaan eroa rutiiinipalavereista joita pidämme pitkin vuotta. Palaverissa käydään läpi aikataulua ja aineistoa joka yrittäjän tulee vielä toimittaa tilinpäätöstä varten. Palaverissa käydään läpi aikataulua ja aineistoa joita sinun tulee toimittaa tilinpäätöstä varten.

Aineistot voivat olla seuraavanlaisia

  • pankkitilien ja velkojen saldovahvistukset
  • taseen ulkopuoliset vastuut, esimerkiksi takaukset
  • Hallituksen Kokousasiakirjat
  • Inventaarilistat

Ennalta suunnittelemalla aineistot saadaan toimitettua ja tilinpäätös valmiiksi ajoissa. Kun tilinpäätös sujuu mutkitta, on veroilmoituksenkin teko sujuvampaa ja ilmoitus saadaan ajallaan valmiiksi.