Miksi vaihtaa toiminimi osakeyhtiöksi?

Moni yrittäjä miettii liiketoiminnan alussa kumpi on oikea valinta, osakeyhtiö vai toiminimi? Me kerromme molemmista hyvät ja huonot puolet tiivistettynä.

Toiminimi 
Eli yksityinen elinkeinonharjoittaja sopii yhtiömuodoksi vain yhden henkilön pienimuotoiseen toimintaan, jossa riskit ja tulos ovat pieniä.

Toiminimi vs. Osakeyhtiö

Oleellisimmat erot toiminimen ja osakeyhtiön välillä ovatkin verotuksessa ja niihin kuuluviin vastuissa. Me emme suosittele toiminimen alaisena toimimista henkilökohtaisten taloudellisten riskien vuoksi. 

Mitä eroja verotuksessa?

Verotus on yksi avainasioista, kun mietitään osakeyhtiön ja toiminimen eroja. Toiminimen tilikauden tulos verotetaan suoraan yrittäjältä lähtökohtaisesti ansiotulona. Vaikka et nostaisi kaikkia yrityksen varoja itsellesi, joudut maksamaan koko tilikauden tuloksesta verot henkilökohtaisesti. Jos olet samanaikaisesti muualla palkkatöissä ja teet sivutoimisena yritystoimintaa
toiminimellä, kokonaisveroprosentti kasvaa hyvin nopeasti.

Osakeyhtiössä voit suunnitella verojen maksamista ja miettiä pidemmälle. Osakeyhtiö mahdollistaa verosuunnittelun. Osakeyhtiössä yrittäjä maksaa henkilökohtaisesti veroja vain niistä tuloista, jotka hän nostaa yhtiöstä itselleen joko palkkana tai osinkona. Osakeyhtiö maksaa yrityksen tilikauden verotettavasta tuloksesta 20 % yhteisöveron, mutta yrittäjälle maksettava palkka vähentää tätä tulosta. Yrittäjän nostama palkka verotetaan ansiotulona, ja osinko verotetaan pääomatulona tai ansiotulona riippuen osingon määrästä ja yhtiön nettovarallisuudesta. Osakeyhtiössä yrittäjän on siis mahdollista vaikuttaa henkilökohtaisesti verotettavaan tuloon, toisin kuin toiminimiyrittäjän.

” Osakeyhtiön suurin etu onkin sen vastuussa ja riskissä.“

Vastuut ja riskit

Osakeyhtiön suurin etu onkin vastuussa ja riskissä. Kun teet töitä toiminimellä olet vastuussa toiminnasta koko omaisuudellasi ja henkilökohtaisesti. Osakeyhtiö on oikeushenkilö, etkä ole henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen toiminnasta. Esimerkkitilanteessa, jos toiminnallasi on aiheutunut vahinkoa asiakkaalle ja asiakas haluaa korvauksia, niin toiminimen toiminnan
aikana olet henkilökohtaisesti vastuussa, kun taas osakeyhtiössä yhtiö on vastuussa – et sinä itse.

Toiminimiyrittäjä vastaa yrityksensä veloista, vastuista ja sopimuksista koko henkilökohtaisella omaisuudellaan. Osakeyhtiö on sen sijaan erillinen oikeushenkilö, ja osakkaalla on rajoitettu vastuu. Osakas ei siis pääsääntöisesti vastaa yrityksestä koko omaisuudellaan.

Toiminimiin ja osakeyhtöihin liittyvät
pelisäännöt sekä byrokratia

Toiminimellä yrityksen ja yrittäjän rahat ovat sama asia, joten yrityksen tililtä voi nostaa rahaa yksityisottoina silloin kun tarvitset rahoja. Osakeyhtiössä näin ei voi tehdä. Osakeyhtiön rahat ovat yhtiön rahoja, joista yrittäjälle voidaan maksaa palkkoja ja osinkoa yrityksen tuloksesta. Osakeyhtiön kirjanpito on hieman monimutkaisempaa kuin toiminimen. Osakeyhtiö vaatii kaksinkertaisen kirjanpidon ja tilinpäätöksen.  Osakeyhtiöllä on hieman enemmän ilmoitusvelvollisuuksia ja paperitöitä. Käytännössä näistä asioista huolehtii kuitenkin tilitoimistosi.