Mitä ovat tuloslaskelma ja tase?

etätyön hyödyt

Miksi nämä kaksi termiä ovat tärkeä tietää yrittäjänä? Ja miksi ne ovat tärkeitä lukuja yrityksesi toiminnassa? Oletko vasta-aloittanut yrittäjä innoissaan tulevaisuuden menestyksestä ja haasteista. Ennen kuin ehdit juhlia ensimmäisen tilikauden tuloksia kirjanpitäjäsi soittaa ja alkaa puhumaan tuloslaskelmasta ja taseesta. 

Uutena yrittäjänä mietitkin: Siis mistä puhuttiinkaan? Mitä hyötyä näistä on? Mitä näillä tehdään ja mitä merkitystä näillä on?

No käydäänpä hieman läpi mitä nämä maagiset sanat tarkoittavat ja mitä ne kertovat yrityksestäsi.

Tuloslaskelma 
Tarkoittaa sitä, että tarkistetaan yrityksen tulot ja kulut tietyltä ajanjaksolta, sekä yrityksen liikevoitto. Ajanjakso voi olla esimerkiksi tietty kuukausi tai tilikausi. (Tilikausi on usein miten 12kk ja maksimissaan 18 kk)

Tase 
Kertoo yrityksen varallisuuden ja velat tarkastelujakson päättymispäivänä tai minä vain tiettynä ajankohtana.

Tuloslaskelmaa analysoidessa kannattaa tarkastella myös tasetta.

Jokaisen yrittäjän tulisi osata lukea tuloslaskelmaa ja tulkita sen lukuja. Tuloslaskelman avulla selvität helposti, kuinka paljon olet myynyt tuotteita tai palveluita tilikauden aikana ja paljonko niistä on muodostanut kustannuksia.

” Hyödyntämällä tuloslaskelmaa voit kehittää liiketoimintaasi.“

Liikevaihto ja tulos

Ensimmäisenä tuloslaskelmassa tulee vastaan yrityksen liikevaihto. Liikevaihto tarkoittaa yrityksen alvitonta myyntiä tilikauden aikana.Tilikausi on usein 1.1.- 31.12, mutta voi olla myös muu 12 kk periodi. Usein ihmisiä kiinnostaa eniten yrityksen liikevaihto, vaikka se ei tuo tietoa yrityksen kannattavuudesta.

Yrityksen tärkein luku taas on yrityksen kannattavuus. Kannattavuus kertoo yrityksen kulurakenteesta. Paljonko yrityksillä on kiinteitä kustannuksia ja paljonko muuttuvia kustannuksia. Näillä on omat nimitykset DTL, DFL ja DOL.

Vähentämällä liikevaihdosta kaikki yrityksen kulut saadaan yrityksen tulos. Tulos kertoo kuinka paljon yritys on tehnyt voittoa tai tappiota tilikauden aikana.  

Ostot, henkilöstökulut ja kaikki muut yrityksen kulut

Osakeyhtiön suurin etu onkin vastuussa ja riskissä. Kun teet töitä toiminimellä olet vastuussa toiminnasta koko omaisuudellasi ja henkilökohtaisesti. Osakeyhtiö on oikeushenkilö, etkä ole henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen toiminnasta. Esimerkkitilanteessa, jos toiminnallasi on aiheutunut vahinkoa asiakkaalle ja asiakas haluaa korvauksia, niin toiminimen toiminnan
aikana olet henkilökohtaisesti vastuussa, kun taas osakeyhtiössä yhtiö on vastuussa – et sinä itse.

Toiminimiyrittäjä vastaa yrityksensä veloista, vastuista ja sopimuksista koko henkilökohtaisella omaisuudellaan. Osakeyhtiö on sen sijaan erillinen oikeushenkilö, ja osakkaalla on rajoitettu vastuu. Osakas ei siis pääsääntöisesti vastaa yrityksestä koko omaisuudellaan.

Hyödyntämällä tuloslaskelmaa voit kehittää liiketoimintaasi

Tuloslaskelmasta löytyy helposti Netvisorissa ja tuo sinulle  paljon tärkeää tietoa liiketoiminnan kehittämistä varten. Voit vertailla tuloslaskelmaa viimevuoteen tai muuhun vertailtavaan ajankohtaan Netvisorissa. Kysy omalta talousasiantuntijaltasi perehdytyssessio, jossa talousasiantuntijasi analysoi yrityksesi tuloslaskelmaa ja kertoo sinulle mitä tuloslaskelmassa tulisi seurata ja mitata.

Tuloslaskelman ja taseen analysointi

Usein tuloslaskelmaa ja tasetta analysoidaan vasta tilinpäätöksen yhteydessä. Näin ei tulisi toimia vaan tuloslaskelmaa ja tilinpäätöstä olisi hyvä analysoida vähintään kvartaaleittain, mielellään jopa kuukausittain. Tämä tuo jatkuvaa tietoa yrityksen kehityksen suunnasta ja yrityksen päättäjät pystyvät reagoimaan ajoissa muutoksiin.

Analysoi liikevaihdon ja kulujen kehitystä

Vertaa liikevaihtoa edelliseen kuukauteen, kvartaaliin, tilikauteen tai muuhun ajanjaksoon.  Miten luvut ovat kehittyneet ja ovatko luvut kehittyneet haluttuun suuntaan aikataulullisesti? Monella alalla voi olla huomattavaa sesonkivaihtelua, ja tällöin vertailu kannattaa tehdä myynniltään vastaavien kausien välillä, esimerkiksi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Vertailu ei riitä yksinään, vaan on löydettävä myös juurisyyt lukujen nousulle tai laskulle. Oliko syy omassa toiminnassa vai vaikuttiko ulkopuolinen toiminta yrityksen toimintaan? Korona ja Ukrainan tilanne on hyvä esimerkki miten ulkoinen toiminta voi vaikuttaa oman yrityksen toimintaan epäsuorasti.

Vertaile myös kuluja. Miten kulut ovat kehittyneet ja voitko vaikuttaa jotenkin muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin? Panostatko hyvin pienen osan liikevaihdosta markkinointiin? Voisiko lisämarkkinointi ja rakentamalla ideaali asiakasryhmää markkinointipalveluihin mahdollisesti kasvattaa myyntiä ja tulosta?

Kannattavuus

Usein yritykset tavoittelevat vain suurta liikevaihtoa, mutta jos katetta ei muodostu toimintaan niin suurella liikevaihdolla ei tee yhtikäs mitään. Ensisijaisesti pitäisikin analysoida katetta ja tulosta, ei liikevaihtoa. Liikevaihto voi pysyä samana mutta kate parantua, joten liikevaihdon kasvu ei aina korreloi yrityksen kannattavuuden parantumisen kanssa. Yritys voi parantaa omaa kannattavuutta, vaikka liikevaihto pysyisi samana. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi pienentämällä kiinteitä kustannuksia tai parantamalla myytävien tuotteiden ja palveluiden katetta.  Kate usein riippuu toimilasta. Kaupan tuotteiden kate on huomattavasti erilainen kuin palveluyrityksen.

Mitä tulisi huomioida taseesta ja miksi?

Tase kertoo yrityksen varallisuuden ja velat tilikauden tai muun tarkastelujakson päättymispäivänä. Tase kertoo siis yrityksen tämänhetkisen varallisuustilanteen.Tuloslaskelma saattaa esimerkiksi näyttää tilikauden erinomaisen tuloksen mutta ei sitä, että yritys on pahasti velkaantunut.

Taseen kaikkiin riveihin ei pienyrittäjän ole tarpeen takertua, mutta tarkista säännöllisesti ainakin oma pääoma ja likviditeetti. Tämä tarkoittaa kuinka nopeasti yritys voi muuttaa omaisuutensa likvidiksi rahaksi.

Taseeseen tutustumista varten pyydä kirjanpitäjältäsi tase-erittely. Tase-erittelystä näkyy mistä yksittäiset erät taseen sisällä koostuvat. Tase-erittelyn avulla ymmärrät paremmin yrityksesi rahojen sijainnin. Kuinka paljon rahaa on kiinnitetty esimerkiksi kalustoon ja laitteisiin ja paljonko on likvidiä varallisuutta eli käteistä tilillä.

Vastaavaa ja vastattavaa

Tase jaetaan vastaavaan (yrityksen varat) ja vastattavaan (yrityksen velat). Näiden puoliskojen loppusummat menevät aina tasan.

Varallisuuspuolella (vastaavaa) näkyy muun muassa yrityksen mahdollinen sijoitusvarallisuus, myyntisaamiset, pankkitilin saldo ja muita saamisia.Usein yrityksillä on haasteena myyntisaamiset. Eli yritys on myynyt tuotteen tai palvelu, mutta asiakas ei ole maksanut vielä näistä. Usein sitten kiireessä yrittäjä ei muista seurata näitä vaan painaa menemään liiketoiminnan ydintehtäviä. Netvisorin avulla pysyt jatkuvasti katsella mitkä asiakkaat ovat laskunsa jättäneet maksamatta ja automatisoinnin avulla voit laittaa laskuista automaattisen muistutuksen tai jopa automaattisesti perintään.

Velkapuolella (vastattavaa) näkyy muun muassa yrityksen osakepääoma, edellisten tilikausien voitot ja tappiot, yrittäjien tai muiden tahojen yritykseen tekemät sijoitukset (esim. SVOP-rahasto, pääomalaina), ostovelat, verovelat ja muut velat.

Oma pääoma

Mitä enemmän yrityksellä on omaa pääomaa, sitä enemmän on mahdollista nostaa kevyemmin verotettua osinkotuloa. Ideaalisessa skenaariossa oman pääoman tulisi kasvaa vuosittain. Oma pääomaa koostuu muun muassa osakepääomasta, edellisten tilikausien voitoista ja tappioista, pääomalainoista ja SVOP-rahastosta.

Likvidit varat=Mielenrauha yrittäjälle

Likviditeetti kuvaa yrityksen maksuvalmiutta eli kykyä suoriutua lyhytaikaisista veloista. Yrityksellä on hyvä olla kerrytettynä kassassa muutaman kuukauden likvidiä varallisuutta kiinteitä kuluja varten. Ikinä ei tiedä, jos tulee arvaamattomia tapahtumia ja yrityksen myynti sakkaa vähäksi aikaa.

Likvidiä varallisuutta on esimerkiksi pankkitilin saldo, verotilin saldo ja muut lyhytaikaiset saamiset. Likvidin varallisuuden tulee vähintään vastata sitä velkaa joka lähiaikoina pitää pystyä maksamaan, esimerkiksi palkat ja sen sivukulut, ostovelat, alv-velka sekä ennakkoverot.

Likviditeetti kuvaa yrityksen maksuvalmiutta eli kykyä suoriutua lyhytaikaisista veloista. Yrityksellä on hyvä olla kerrytettynä kassassa muutaman kuukauden likvidiä varallisuutta kiinteitä kuluja varten. Ikinä ei tiedä, jos tulee arvaamattomia tapahtumia ja yrityksen myynti sakkaa vähäksi aikaa.

Likvidiä varallisuutta on esimerkiksi pankkitilin saldo, verotilin saldo ja muut lyhytaikaiset saamiset. Likvidin varallisuuden tulee vähintään vastata sitä velkaa joka lähiaikoina pitää pystyä maksamaan, esimerkiksi palkat ja sen sivukulut, ostovelat, alv-velka sekä ennakkoverot.