Yrittäjän palkka

Yrittäjän palkka määräytyy yrityksen tuottavuuden mukaan. Kun yrittäjänä maksaa itselleen palkkaa, pitää ensin miettiä mihin yrityksen varat riittävät? Yrityksen tilillä on aina oltava rahaa sekä pakollisia että yllättäviä kuluja varten.

Oma yritysmuoto vaikuttaa siihen, kuinka palkanmaksu itse yrittäjälle onnistuu. Yrittäjä voi maksaa itselleen verottomia kulukorvauksia esimerkiksi autolla ajetuista kilometreistä sekä päivärahoja verottajan ohjeiden mukaisesti. Myös puhelin-, auto- tai muut luontaisedut ovat mahdollisia – pois lukien toiminimiyrittäjät, jotka eivät voi myöskään maksaa itselleen verovapaita kilometrikorvauksia.

Palkan määrään vaikuttaa myös se, miten suunnittelee oman yrityksen taloutta: haluaako nostaa heti niin paljon kuin mahdollista vai kerryttää yrityksen varoja mahdollisia investointeja varten?

Yrittäjän palkka ja yhtiömuodon vaikutus

Yritystä perustaessa kannattaa miettiä, kuinka paljon tarvitsee rahaa elämiseen ja kuinka paljon taas yrityksen toimintaan sekä kehittäminen vaativat pääomaa. Yhtiömuoto määrittää, miten yrittäjän palkanmaksu tapahtuu.

Jos yritysmuotona on toiminimi, yrittäjä ei voi nostaa rahapalkkaa vaan tekee yrityksen tililtä nostoja, jotka kirjanpidossa merkitään nostoina yksityistilille. Näistä nostoista ei tarvitse maksaa tuloveroa, vaan yrittäjä maksaa ennakkoveroa koko verovuoden arvoitujen verotettavien tulojen perusteella.

Toiminimiyrittäjän kannattaa pohtia, missä vaiheessa osakeyhtiön perustaminen olisi kannattavampaa. Osakeyhtiössä yrittäjä voi maksaa itselleen palkkaa, josta maksetaan ansiotuloveroa, luontoisetuja sekä yrityksen voitoista saatavia osinkoja, joita verotetaan osakeyhtiön nettovarallisuuteen perustuen sekä ansio- että pääomatulona.

yrittäjän palkka ja palkanmaksu

Kuinka paljon palkkaa osakeyhtiön yrittäjän kannattaa nostaa?

Yrittäjän palkan määrä riippuu pitkälti omasta rahatarpeesta. Haluaako minimoida verojen määrän pidemmällä aikavälillä vai nauttia tuotoista välittömästi?

Jos yritykselle syntyy tulosta ja verotusta haluaa optimoida, melko usein nostetaan palkkaa noin 35 000–40 000 euroa vuodessa sekä otetaan yrityksestä ulos kaikki mahdollinen huojennettu eli matalammin verotettu osinko. Loppuosuus voitoista jätetään kerryttämään varallisuutta yritykselle. Kun yrityksen nettovarallisuus kasvaa, voi jatkossa nostaa aiempaa suuremman osuuden voitoista ulos huojennettuna osinkona.

Tarkempia laskelmia verotuksen optimointiin kannattaa tehdä oman kirjanpitäjän kanssa. Hyvä kirjanpitäjä osaa aina kertoa, millä tapaa asiakas saa tarvitsemansa summan osakeyhtiöstä ulos mahdollisimman edullisesti. Varojen nosto kannattaa aina suunnitella pidemmällä kuin yhden tilikauden tähtäimellä. Esimerkiksi meillä Tilitoimisto Capitalin asiantuntijat ovat erikoistuneet juuri verosuunnitteluun.

Ennen palkanmaksua yrittäjän kannattaa muistaa myös hyödyntää verottomat kulukorvaukset. Mikäli työmatkat toteutuvat omalla autolla, pitää laskuttaa kilometrikorvaukset ja päivärahat. Yritykselle ne ovat vähennyskelpoista menoa, mutta omassa henkilökohtaisessa verotuksessa kyse on verottomasta tulosta.
Pienen sivukuluprosentin takia myös luontoisetujen, kuten puhelin-, lounas- ja autoedun käyttäminen on YEL-vakuutetulta yrittäjältä fiksu veto. Lisäksi omistajayrittäjä voi tarjota itselleen kulttuuri- ja liikuntaedun.

Toiminimen palkka

Yksityisenä elinkeinoharjoittajana eli toiminimiyrittäjänä ei voi maksaa itselleen palkkaa sanan varsinaisessa merkityksessä. Arkiset menot voi sen sijaan rahoittaa yksityisottojen kautta.

Yksityisotto tarkoittaa toiminimen tililtä rahan nostoa omaan henkilökohtaiseen käyttöön. Yksityisottojen määrälle tai suurudelle ei ole mitään tiettyä rajaa, eli niitä voi tehdä juuri niin paljon kuin itse haluaa. Nostoista ei makseta veroja erikseen, vaan toiminimellä tekemät tienestit ilmoitetaan ennakkoon veronhallinnolle.

Toiminimeä perustaessa voi arvioida ennakkoon tulevan tilikauden tienestit verottajalle. Arvion perusteella verottaja lähettää ennakkoveron maksulapun, jolloin verot maksetaan etukäteen vuoden aikana. Jos arvio on tehty yläkanttiin, rahat palautuvat myöhemmin takaisin veronpalautuksina.

Yksityisottoja tehdessä kannattaa jättää aina rahaa sivuun mahdollisten ennakkoverojen maksamista varten. Asiakkaiden yrittäjälle maksaman summan ALV ei myöskään kuulu yrittäjälle, eli myös arvonlisäveron osuus tulisi löytyä tililtä, kun maksun aika koittaa. Arvonlisäverot voi pienellä liikevaihdolla tilittää verottajalle neljännesvuosittain tai vain kerran vuodessa.

Yrittäjän suunniteltu palkanmaksu

Joskus palkka voi olla konkreettista palkkatuloa, jolloin sitä käsitellään tavallisena palkkana. Joskus tilanne voi kuitenkin olla aivan toisin ja yrittäjä nostaa yrityksestään yksityisottoja, osinkoja tai muuta tuloa, joka poikkeaa normaalitilanteesta usein melko paljonkin. Olipa yrityksen yhtiömuoto mikä tahansa, yrittäjällä on eniten mahdollisuuksia vaikuttaa siihen miten ja millaisessa muodossa tulonsa yrityksestä nostaa.

Ei ole yhdentekevää, missä muodossa ja koska yrittäjän palkka kannattaa nostaa, sillä useat eri seikat voivat vaikuttaa käteen jäävään rahaan. Esimerkiksi pääomatulo-osingon tehokas hyödyntäminen voi tuoda yrittäjälle huomattavasti enemmän tuloa vuodessa kuin se, että sama summa maksettaisiin normaalina palkkana.

Kuten yrityksen pyörittäminen muutenkin, on yrittäjän itselleen maksaman tulon suunnitteleminen osa yrittäjän työtä. Yritystoiminnassa pitää pystyä katsomaan hieman kauemmas horisonttiin, ja näin tulee toimia myös tulojen nostamista miettiessä. Verojen suunnitteluun saat helposti apua ottamalla yhteyttä verotuksen asiantuntijoihimme.