Kenen puoleen
kääntyä kasvu- ja muutostilanteissa?

Viime vuosina on tullut opittua, että poikkeusajat voivat vaikuttaa roimasti yrityksen kasvuun. Korona pandemia on vaikutti usean yrittäjän arkeen, joidenkin muutos on ollut positiivinen joidenkin ei niin positiivinen. Poikkeusaikoina on hyvä kääntyä pätevän ja lutettavan talouspäällikön puolelle.

Kassavirtaennuste
On prosessi, jonka avulla saadaan arviota ja ennusteita yrityksen tulevasta taloudellisesta asemasta. 

Muutos tarkoittaa mahdollisuuksia ja uusia tarpeita

On harvinaisempaa, että yrityksillä etenkin pk-yrityksillä olisi resursseja kokoaikaselle talouspäällikölle tai edes syytä palkata sellaista. Tarve saattaa syntyä muutostilanteissa esimerkiksi, jos työntekijä sairastuu taikka irtosanoutuu äkillisesti. Tälläisissä tilanteissa on hyvä olla talouspäällikkö, joka tietää miten toimia näiden tilanteiden sattuessa. Meidän ehdotuksemme onkin väliaikaisen tai projektimaisen talouspäälikön palkkaaminen. Näin, talouspäällikköä ei tarvitse palkata kokoaikaisesti vaan avustava ”vara-talouspäälikkö” kannattaa hyödyntää. Heidät löytää nopeasti ja vaivattomasti.

Talouspäälikkö joka tilanteeseen

Talouspäälikkö auttaa yritystä selkeiden tavoitteiden asettamisessa, tavoitteiden seurantaan sopivien mittareiden määrittämisestä ja erilaisten ennusteiden laatimisessa. Talouspäällikkö voi myös auttaa kehittämään juuri sinun raportointi tarpeisiin sopivia raporttipaketteja, jotka on räätälöity juuri sinun yrityksesi tarpeisiin.

” Jokaisella yrittäjällä on hyvä olla kyky sopeutua uusiin ja jopa haastaviin tilanteisiin .“

Mitkä tukevat päätöksentekoa hankalissa tilanteissa?

Jokaisella yrittäjällä on hyvä olla kyky sopeutua uusiin ja jopa haastaviin tilanteisiin. Jotta näistä hankalista tilanteista selviäminen on astetta helpompaa, päätöksenteon tueksi tarvitaan useita eri versioita laskelmista ja kassavirtaennusteista. Näiden ennustavien työkalujen avulla pystytään varautumaan eri vaihtoehtoihin ja tilanteisiin.

Työkalujen lisäksi yrittäjä voi vaikeiden taloudellisten kysymysten ilmentyessä kääntyä ammattimaisen talouspäälikön puoleen. He selittävät selko kielellä mistä on kyse ja mitä kannattaisi huomioida tulevaisuudessa.